Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez firmę dystrybucyjną K-Roll Karola Katra (dalej “K-Roll”).

1.2. Administrator danych osobowych:

2. Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Firma przetwarza dane osobowe w celu:

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

3.1. Firma przetwarza następujące dane osobowe:

4. Okres przechowywania danych

4.1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

5.1. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do:

6. Kontakt

6.1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt:

back to top